Kanta-asiakkuuden ehdot

Kanta-asiakas edut ja tarjoukset ovat voimassa vain HSV Autohuollon nettisivujen, sähköpostin tai puhelimella tehdyissä varauksissa!

Saat vaihtuvia, sinulle kohdistettuja kanta-asiakasetuja sähköpostiisi.
Voit perua asiakkuuden milloin tahansa ottamalla yhteyttä info@hsvautohuolto.fi.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: HSV Autohuolto Oy
Puhelinnumero: 045 355 5352
Käyntiosoite: Jokelantie 1, 40270, Jyväskylä
Rekisterinpitäjän edustajat: Harri Seva

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:
- Tilaus-, palvelu- ja kanta-asiakkuussopimukset
- Lainsäädännön vaatimukset muun muassa kirjanpitoaineiston säilytyksestä
- Asiakkaan suostumus suoramarkkinointia varten.

Henkilötietoja käsitellään sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, palveluiden laadun varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, personoidun markkinoinnin mahdollistamiseksi sekä yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen.

Käsitellyt henkilötiedot:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Ajoneuvon rekisteritunnus
• Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
• Liittymispäivämäärä
• Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Liittymislomake
• Asiakkaan HSV Autohuollolle luovuttamat henkilötiedot sekä rekisteritunnustieto

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, profilointi ja säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Verkkopalveluiden tietojen käsittelystä vastaa Suomen Hostingpalvelu Oy.

Ostokäyttäytymis- ja selaustietoja hyödynnetään personoidun markkinoinnin tuottamiseksi. Emme katso personoidulla markkinoinnilla olevan tietosuoja-asetuksessa mainittuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia markkinoinnin kohteelle.

Asiakastietoja ei luovuteta HSV Autohuollon tai HSV Autohuollon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• Painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja
• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
• Maksuvälittäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
HSV Autohuolto Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen antaminen on kanta-asiakassopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää. Suoramarkkinointia varten annetut henkilötiedot säilytetään siihen saakka, kun markkinointia varten annettu suostumus peruutetaan.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä
Ainoastaan määrätyillä HSV Autohuolto Oy:n henkilökunnalla ja HSV Autohuolto Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteriin kuuluva henkilö voi tarkastella ja muokata henkilötietojaan sekä voimassa olevia markkinointilupia ottamalla yhteyttä HSV Autohuoltoon sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä toimipisteellä.
• Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuuden ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai sähköpostitse info@hsvautohuolto.fi.
• Kuka tahansa rekisteriin kuuluva henkilö saa vaatia tietojensa poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa mainituin edellytyksin. Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin tai vastustaa hänen henkilötietojensa käyttämistä tähän tarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää automaattisesti käsitellyt henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.  Mikäli rekisteröity kokee, että tietosuoja-asetusta ei noudateta hänen henkilötietojensa käsittelyssä, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojaselosteen päivitykset
Pidätämme oikeuden tehdä ajoittain päivityksiä tietosuojaselosteeseen.
Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, informoimme muutoksista, sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista.

Scroll to Top